- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Chỉ cần em trở mình là biển dậy sóng

 

TC-CatalinaEmTroMinh

 

 

 

Tôi đến đây
Balboa vẫn chưa thức
Thành phố cùng biển câm và lặng
Em còn nướng
Trong chiếc chăn hờn giận
Khi anh đang mắc cạn
Trên bãi tình đã hoang
Sao em
Mãi nhốt mình trong căn phòng trên cao
Không cửa sổ
Làm sao nghe hơi thở anh rất gấp
Rất khẩn cấp
Mà em vẫn biết
Anh không phải loài lưỡng cư
Hãy kịp trở mình
Cho biển thức
Cho nước dâng
Cho sóng tràn
Kịp mang anh ra khơi
Chỉ cần
Em trở mình
Biển sẽ thôi câm

Lặng

 
Đảo Catalina, Aug. 21, 2019

 

 

 

.

bài đã đăng của Trịnh Cung