- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

đi

QTTC-Dalat ngay mua (1)

phải đi, đi … ̶ ̶ không cần biết đi về đâu.

đi như chạy trốn ác mộng sôi bập bùng

bên nồi cháo lú. khi nàng nhẹ mở nắp

vung, mùi thơm mê hoặc tỏa hương ngạt

ngào xô đẩy hắn rơi thõm vào chỗ tranh tối

tranh sáng, dao động, hoang mang, bất an.

đi như rượt bắt lòng tử tế ngẫu nhiên,

như chờ đợi mảnh đời đột xuất với bố cục

và sắc màu tùy duyên, một nơi chốn miễn

nhiễm hệ lụy, từ cõi khác, xa lạ, mịt mờ,

không tưởng, vượt thời gian và không gian.

đi và nhìn những cột cây số chạy ngược

mất hút về phía sau lưng. đi và nghe tháng

ngày còn lại ngậm ngùi thu hẹp. càng đi

đường càng vắng, càng xa mãi chốn về.


bài đã đăng của Quảng Tánh Trần Cầm