- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Hình thể và thải hồi

 

 

 

Hình thể

 
Ở khoảng giữa xương
Ót
Và chậu
Đốt thì thẳng
Lưng cong
Phi bạch hổ
Phi thần đồng
Ôi đất nước tôi bây giờ
Đi
Dạng háng

 

 

Và thải hồi

 
Cúi nhặt những vụn bánh
Quạ tha
Ma ỉa
Miếng phó-mát bò trườn
Trong bụi gai
Hột cơm lòi mứa
Thời buổi khổ sở
Đến đi cầu cũng phải vò
Tờ giấy thơ
Ghi chép

 
29.8.2019

 

 

 

.

bài đã đăng của Hoàng Xuân Sơn