- Tạp Chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

OD và Con Chim Chết

IMG-3984

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overdose ơi, đã đi đâu rồi?
Hay là đã đi chơi với chim?
Nếu có đi, thì phải từ từ
Rồi ta, sẽ lủi thủi theo sau.

 

My Overdose! Where have you been?
Or gone to play with birds?
If it is so, take it easy, take it easy.
Then I will follow right after.

bài đã đăng của Đàm Thuý Ngọc