Trang chính » Hình bìa nghệ thuật của Da Màu, Thư Tòa Soạn Email bài này

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 2-8/9/2019: Chúng Ta là Art

DSCF2408

 Swimming Pool/Hồ  Bơi của Leandro Erlich- 21st Century  Museum of Contempporary Art (Bảo Tàng Nghệ Thuật Đương Đại Thế Kỷ 21) tại Kanazawa- Nhật Bản.
Ảnh chụp khách viếng bảo tàng "đi" dưới nước từ bên trên và trong lòng hồ bơi (Đặng Thơ Thơ)

Trong tuần:
“Đại Cáo: Huyền thoại về Vị Vua Khai Quốc Lê Lợi” (Phần 4, Kỳ 9&10) – biên khảo- nghiên cứu lịch sử của Lê Tư20190823_124141
”Bê Tông”- truyện chớp của Nguyễn Văn A
”Ngày Dài”- truyện chớp của Tru Sa
”Biển”- ký cho chuyên đề Đi, Mùa Hè của Vũ Thành Sơn

Tuần tới:
Toạ Đàm Gai Sắc trong Truyện Trần Vũ tại  Trung tâm Văn hóa Pháp, Hà Nội
Phóng sự “Chuyện cô Greta đi Nữu Ước và phong trào ‘Thứ Sáu cho Tương lai’”của Trùng Dương
Ký “Pura Tirta Empul – vẻ đẹp của đức tin”của Phạm Văn

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)