- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 26.8-1.09.2019: tranh thông minh nhân tạo Google Deep Dream

 Google-Dream-Starry-Night

Một bức tranh vẽ bằng chương trình thông minh nhân tạo Deep Dream của Google,
lấy cảm hứng từ tác phẩm Đêm Đầy Sao của danh họa Vincent van Gogh

Vào ngày 26.2.2016, chi nhánh Google của công ty Alphabet Inc. tổ chức một cuộc đấu giá từ thiện tranh vẽ bằng chương trình thông minh nhân tạo Deep Dream của Google. Google đã bán được 29 bức tranh với tác phẩm được trả giá cao nhất lên tới 8.000 USD. Cuộc đấu giá gợi mở nhiều câu hỏi và những cuộc tranh luận về giá trị của nghệ thuật do trí thông minh nhân tạo “sáng tác” ra.

Bài trong tuần
“Đi” – tùy bút Ngự Thuyết; “Tản mạn về sự bức thiết của văn chương thử nghiệm” – nhận định và phê bình của Nguyễn Hàn Chung; kết thúc ký sự về chuyến đi xe lửa xuyên Việt của Paul Theroux do Phạm Văn chuyển ngữ và hiệu đính; kết thúc Phần 3 khảo luận lịch sử “Bình Ngô Đại Cáo: Huyền thoại về Vị Vua Khai Quốc Lê Lợi” của Lê Tư; thơ Ngu Yên, Như Quỳnh de Prelle, Trương Đình Phượng; ca khúc “Samba de Verão” của Marco Valle do Nguyễn Thảo soạn lời Việt