Trang chính » Dịch Thuật, Sáng Tác, Thơ, Từ Việt ngữ Email bài này

Spring in the City


♦ Chuyển ngữ:
0 bình luận ♦ 13.05.2009

 

 

A savour of slow-cooked fish in the wind
brushes over the listless colors of shirts.
The day floating over a background
of street sounds dims on the window pane.

It’s not a sleep. Waking up late I hear
voices fading where a hallway ends.

And the lingering scent of the passing day
which seems either to begin or to end.
Although asphalt roads exceed dirt roads
all things are never silent.

A slow music. It’s not solitude
invisible and knowing where to go.
The colorful walls mute as they are,
the chorus spreads slowly in a circle.

Afternoon gains its steady voice. Such full breath.
Those set to go and those remaining
after a moment of clamour are all quiet.

Thus the light, nailed at some other place
trickles down more and more thickly.
A Saturday or Monday of the week
is melodious as it could have never been.

 

 

From the Vietnamese original “Mùa xuân trong thành phố,” published on Da Màu December 24, 2008

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Đông Nhật


Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

*

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)