- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 22-28/7/2019- Tranh Trần Thị NgH.

WANTON.adjusted

Đĩ Ngựa– sơn dầu trên vải bố (100 cm x 100 cm) – tranh Trần Thị NgH.Trong tuần:

“Nhà Văn Người Mỹ Gốc Việt Andrew Lâm- Đời Người Không chỉ Gắn Liền Với Một Quê Hương”- Phỏng vấn Andrew Lâm do Quỳnh Võ thực hiện
“The Grapes of Wrath, 80 năm sau” của Phạm Văn- nhận định
“Made In Giấc Mơ”- truyện ngắn của Hồng Hoang
“Twelve hours – Narratives and Perspectives” (Mười hai tiếng đồng hồ. Những lời tự sự và những góc nhìn)- truyện ngắn của Adèle Geras/Nguyễn Minh Trân chuyển ngữ
”Du Tử Lê và Mẹ Về Biển Đông”- nhận định/phê bình của Nguyễn Đức Tùng