- Tạp Chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

di sản chiếc xương cá nằm ngang

 

 

 

tôi đọc kinh Bát Nhã, xem Playboy, nghe Rolling Stones
tôi tắm suối Pleidolim, ngủ đò sông Hương
tôi xếp hàng chơi đĩ cao nguyên trước khi hành quân ra trận
tôi sợ vắt hơn sợ AK47
thích nhìn hình Bồ Đề Đạt Ma, Beethoven, tượng David
tôi yêu thơ tự do thích tranh trừu tượng
nhưng
    tôi vẫn
        tưởng tượng
mặt Nguyễn Du đẹp, buồn, nghiêm như thơ
tôi muốn thành Thúy Kiều
để yêu ngay Nguyễn

không là tín đồ, tôi mê tượng Chúa
wow em biết không sorry
tôi muốn đưa Walt Whitman và Rimbaud vào cùng một nhà nghỉ
khóa bên ngoài
tôi muốn thách James Dean đua về vô tận
cuối 1980 tôi đưa T thẳng về phía đông
lái xe 200 miles mới nghe Imagine đủ 40 lần*
sau khi làm tình giữa sa mạc
không biết tại sao T và tôi đều khóc
tôi muốn sống lại thời nguyên thủy
Eva chưa biết xấu hổ
không có nhà nước
không có Marx
ai nấy cũng cởi truồng.

 
Saigon Jun 2019

*John Lennon (1940-1980), tác giả bài Imagine, bị ám sát tháng 12-1980 tại New York.

bài đã đăng của Lê An Thế