Trang chính » Hình bìa nghệ thuật của Da Màu, Thư Tòa Soạn Email bài này

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 15-21/7/2019: tranh Trần Thị NgH.

Đĩ đực
Đĩ Đực (trên) 100 cm x 100 cm và Thúc Thủ (góc phải) 80 cm x 60 cm- sơn dầu trên vải bố -tranh Trần Thị NgH.Chuyên đề Trần Thị NgH.

Thời kỳ Cá ĐộThúc thủ (1)
”Nhăn Rúm”- truyện vừa

Thời kỳ Ế Độ
“Mãn Dục”- truyện ngắn
”Blemishes”/“Trổ Đồi Mồi”- truyện ngắn, bản dịch sang Anh Ngữ của Paul Christiansen

Các bài nhận định và phỏng vấn
”Đi Tìm Vài Góc Khuất Trong Văn Chương Trần Thị NgH”- tiểu luận/nhận định của Trần Hữu Thục
”Giao Lưu”- phỏng vấn Trần Thị NgH. do Lý Đợi thực hiện
”Đọc Lạc Đạn của Trần Thị NgH”- nhận định của Hồ Liễu

 

 

 

Tuần tới: Phỏng vấn Andrew Lâm của Quỳnh Võ,  “Cám Ơn Chiến Tranh Việt Nam” của Vũ Thành Sơn, “The Grapes of Wrath, 80 năm sau” của Phạm Văn, “Made In Giấc Mơ” của Hồng Hoang, “Twelve hours – Narratives and Perspectives” (Mười hai tiếng đồng hồ. Những lời tự sự và những góc nhìn)- của Adèle Geras/Nguyễn Minh Trân chuyển ngữ

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)