Trang chính » Hình bìa nghệ thuật của Da Màu, Thư Tòa Soạn Email bài này

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 24-30-6/2019- chủ đề Chúng Ta là Art

IMG_7363

”Y Sa Ngồi Gốc Cây Đa” – Y Sa và bức Ancient Pine #28 của hoạ sĩ Nguyễn Việt Hùng, trong triển lãm Reminiscence tại Người Việt ngày 22/6/2019 (ảnh Đặng Thơ Thơ)

 

 

Trong tuần:IMG_7366

“Chợ Sách Cũ”- tuỳ bút của Trần Vũ
”Một Thuở ‘Trư Cuồng”- điểm sách của Nguyễn Hoàng Diệu Thuỷ
Truyện ngắn Tân Liêu Trai của Nguyễn Đức Tùng
Trích dịch tiểu thuyết On Earth We Are Briefly Gorgeous (Trên Thế Gian Chúng Ta Có Thời Lộng Lẫy) của Ocean Vương / Đinh Từ Bích Thúy chuyển ngữ
”Trải Nghiệm Học Thuật: Thơ Chuyển Đổi Hiện Thực Transrealism”- biên khảo/tiểu luận của Ngu Yên
”Ngụ Ngôn Giữa Đời Thường: Việt Nam Giữa Canada, Ta Giữa Tây, Dân Tộc Giữa Nhân Loại” (kỳ 3/3)- tiểu luận/phê bình của Đỗ Quyên

Linh Cảnh III số 39 của hoạ sĩ Nguyễn Việt Hùng

Sơn dầu trên bố – 60 x 48 inches

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)