Trang chính » Sách Mới Email bài này

Đuổi Bóng Hoàng Hôn- Tập Tiểu Luận của Trương Vũ

Tên thật Trương Hồng Sơn, là giáo sư Toán tại Đại học Duyên Hải Nha Trang trước 75, Trương Vũ vượt biên đến Hoa Kỳ 1976 rồi tốt nghiệp Cao Học về vật lý hạt nhân, toán, kỹ sư điện và Tiến Sĩ ‘Doctor of Science’ về điện ứng dụng trong kỹ thuật không gian. Trương Vũ từng là chuyên gia về kỹ thuật xác định quỹ đạo phi thuyền của trung tâm NASA. Ngoài ra, ông còn làm chủ bút tạp chí Đối Thoại, đồng chủ biên tập san Việt học The Vietnam Review và đồng chủ biên tuyển tập The Other Side of Heaven, nxb Curbstone Press, 1995. Tháng 5-2019, Trương Vũ cho xuất bản tập tùy bút và tiểu luận Đuổi Bóng Hoàng Hôn, do Nxb Nhân Ảnh ấn hành.

clip_image002

Tiểu luận của Trương Vũ

Giá bán 29$ trên Amazon.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)