Trang chính » Hình bìa nghệ thuật của Da Màu, Thư Tòa Soạn Email bài này

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 3-9/6/2019: hoạ sĩ Đinh Trường Chinh

unnamed (6)

“Thảng như con ngựa già vô dụng
Chủ bỏ ngoài trăng đứng một mình”

(thơ Tô Thuỳ Yên)

Tranh sơn dầu của Đinh Trường Chinh, lấy cảm hứng từ hai câu thơ trên.

Trong tuần:
“Trải Nghiệm Học Thuật: Thơ Tính Lưỡng Cực”- nhận định của Ngu Yên
”Phỏng Vấn Trịnh Y Thư” –  Hồ Đình Nghiêm thực hiện
“Mưa Ướt Vị Thành”- tuỳ bút/tạp luận của Trương Vũ
“Đêm Qua Bắc Vàm Công”- nhận định của Ngự Thuyết
”Thận Nhiên Đọc ‘Đêm Ngủ Ở Tỉnh’ của Hoàng Ngọc Biên”- nhận định của Thận Nhiên

Tuần tới: các bài viết của Nguyễn Hoàng Diệu Thuỷ, Trần Vũ, truyện ngắn của María Luisa Bombal/ Trần C. Trí chuyển ngữ và phỏng vấn Trương Vũ “Con Người Sau Nội Chiến” do Trần Vũ thực hiện

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)