- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 27/5-2/6/2019: chủ đề Chúng ta là Art- tranh Trần Thị NgH.

 

clip_image002

 

 

 

 

Ngồi Chơi, chân dung tự họa của Trần Thị NgH – sơn dầu trên vải bố.
”Ta là art khi ta khiến ta tự làm mẫu để họa chân dung ta cho nó ….art, được không ta?!!!!”

 

Sáng tác:
”Bảy Bài Thơ Nước Trong: Bưu Thiếp Từ Ea Kly”- thơ ký sự / chụp và chép của Đinh Linh
”Người Khách Bộ Hành”- truyện ngắn của Nguyễn Đạt

Phỏng vấn:
”Quyển Sách Trên Hoang Đảo” (kỳ 3)- phỏng vấn các nhà văn Nguyễn Thị Thanh Bình, Ngô Thị Kim Cúc, Trần Vũ, Phan Tấn Hải, Ngu Yên- Trần Vũ thực hiện

Dịch thuật:
”Dưới Bóng Mờ của Freud”- truyện ngắn của André Aciman/ Vũ Thị Thanh Mai chuyển ngữ

Chuyên để Tưởng Niệm Tô Thuỳ Yên tiếp tục với bài viết của Hoàng Xuân Sơn và thơ Như Quỳnh dePrelle

 

Tuần tới: “Trải Nghiệm Học Thuật: Thơ Tính Lưỡng Cực”- nhận định của Ngu Yên, ”Phỏng Vấn Trịnh Y Thư” do Hồ Đình Nghiêm thực hiện, các bài viết của Nguyễn Hoàng Diệu Thuỷ, María Luisa Bombal, Trương Vũ.