- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Làm thế nào để ăn một bài thơ / How To Eat A Poem

 

Cezanne fruits painting
Paul Cezanne, Táo, Đào, Lê, và Nho (1879-1880)
Viện bảo tàng Hermitage, St. Petersburg, Nga

 

Làm thế nào để ăn một bài thơ

Đừng khách sáo.
Cắn đi.
Dùng những ngón tay cầm nó lên và liếm nước ngọt có
thể chảy xuống cằm bạn.
Nó đã chín và ăn ngay bây giờ được rồi, chỉ còn chờ bạn thôi.

Bạn không cần dao hoặc nĩa hoặc muỗng
hoặc dĩa hoặc khăn giấy hoặc khăn bàn.

Bởi lẽ nó có lõi đâu
hoặc cuống
hoặc vỏ
hoặc hột
hoặc hạt
hoặc da
mà vất đi.

– Đinh Trung Tâm chuyển ngữ

 

How To Eat A Poem

Don’t be polite.
Bite in.
Pick it up with your fingers and lick the juice that
may run down your chin.
It is ready and ripe now, whenever you are.

You do not need a knife or fork or spoon
or plate or napkin or tablecloth.

For there is no core
or stem
or rind
or pit
or seed
or skin
to throw away.

–Eve Merriam

(Xuất hiện trong sách giáo khoa giới thiệu bộ môn thi ca cho học sinh trung học có tên Form & Feeling – Poetry for Senior Students, chủ biên Elaine Hamilton and John Livingston (Melbourne: Longman Chesire, 1981)