- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

nhà văn/ dịch giả Chu Xuân Viên từ trần

Chia Buồn

Được tin ông Chu Xuân Viên tức dịch giả Chu Việt vừa từ trần ngày 26 tháng 4, 2019  tại Fairfax, VA

hưởng thọ 88 tuổi

Ban biên tập Da Màu vô cùng thương tiếc và thanh kính tưởng niệm trước hương hồn ông.

Nhà văn/dịch giả Chu Việt là dịch giả quyển Ông Đại Sứ của Morris West, nxb Trình Bầy, Sài Gòn 1968 và Xứ Tuyết của Kawabata Yasunari, nxb Trình Bầy Sài Gòn 1969. Ông là cộng tác viên của Da Màu nhiều tạp chí văn học hải ngoại khác.