- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

phi tang ♦ 1968 ♦ từ lâu ♦ tháng tư 2019

 

 

 

phi tang

 

chỉ nói về các trận bóng đá
chỉ nói về hoa hậu chân dài
chỉ nói về dự báo thời tiết

để phi tang hết những điều còn lại

 

 

 

1968

 

1968
tôi kinh ngạc khi Nhơn có thể hát từng đoạn Bee Gees
và giải thích từng câu từng chữ
tôi quá sướng
không hiểu Nhơn chôm chỉa từ đâu
về đây mở toang Đà Lạt

1968
Đà Lạt ít nghe tiếng súng

này Bee Gees
Chúa Phật đã bỏ loài người*
chúng tôi chấp hết thành phố
cởi truồng
nửa đêm cuối năm
chúng tôi hú
lăn qua đồi Cù

cũng năm ấy 19 tuổi Nhơn nhất định chỉ ở Đalat
(có thể là tên trốn lính duy nhất của miền Nam cho đến bây giờ tôi không ghét)

 
(*) ý nhạc Trịnh Công Sơn

 

 

 

từ lâu

 

những ngón tay em chảy thành nước
len lỏi vào những khoảng trống trong tôi

tôi khám phá thân thể tôi lớn hơn điều sẵn có

    mở
            từ lâu

 

 

 

tháng tư 2019

 

có người nói thượng đế không nên xuất hiện lúc này

tháng tư năm nay rất nóng
tôi nhớ saigon như nhớ thịt da

có lúc thèm chém thượng đế

tôi nhớ năm nào tôi hẹn sẽ uống với tháng tư

bây giờ tháng tư
giữa một thành phố không có cái tên nào đúng chỗ

tôi chỉ muốn uống và ngã xuống
giống tháng tư

 

Saigon 04/2019

 

 

 

.

bài đã đăng của Lê An Thế