- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Giới thiệu đề mục ‘Nghịch Thơ’ của Da Màu

 

Thơ mời gọi mọi va chạm. Thơ đón hết thảy mảy may.

Thơ chờ đối tượng chất vấn, phản kháng, đồng thuận, yêu hận… Thơ đang cần những đối tượng đa nghi, những kẻ thù cũ, mới, những kết tội có đàn hồi, những cái tôi thật lớn phồng…

Mời quý vị tham gia mục NGHỊCH THƠ: quý vị có thể đáp trả, hành hạ, đụng chạm, bất cứ bài thơ nào đăng trong đề mục, bằng một sáng tác hư cấu khác, hoặc gởi đến Ban Biên Tập Da Màu bài thơ của chính mình để tham gia. Một hoặc vài khách thơ khác sẽ nghịch đảo bài thơ của bạn.

Luật lệ của trò chơi này đòi hỏi một mặt bút dày, và một ngòi bút phóng túng, sau bức màn “hư cấu” để đôi bề dễ ẩn núp. 

Tạm bắt đầu với bài thơ của Lưu Diệu Vân, và chính thức (mong) đón nhận những bài thơ tham gia của quý vị.

 

Ban Biên Tập Da Màu