Trang chính » Chuyên Đề, Hội Họa, Kiểm Duyệt Văn Hóa Nghệ Thuật, Nghệ Thuật Email bài này

Chùm tranh khỏa thân của Nguyễn Kim Đính

LTS:
Kiểm duyệt nghệ thuật dựa trên quan điểm đạo đức, tôn giáo, truyền thống dưới nhiều hình thức là một điều phổ cập trong nhiều xã hội khác nhau, không chỉ riêng ở Việt Nam. Chùm tranh khỏa thân của họa sĩ Nguyễn Kim Đính dưới đây nằm dưới sự khống chế của hình thức kiểm duyệt này, nhân danh “thuần phong mỹ tục”.

Theo Nguyễn Kim Đính,anh được thông báo không được cấp phép với lý do: “12 tác phẩm khỏa thân của họa sĩ Nguyễn Kim Ðính có một số tác phẩm chất lượng nghệ thuật chưa cao, có nội dung không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam, khi đưa ra phổ biến rộng rãi trước công chúng, dễ dẫn đến nhận thức thẩm mỹ không lành mạnh.”@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)