- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Bạn vàng

 

Tiec-chuc-mung-ly-hon-thanh-cong

 

 

 

Mười năm trước hắn bảo 
tau kết hôn với nàng rồi mày ạ
Tôi nâng ly chúc mừng bạn kết hôn thành công mỹ mãn

Mười năm sau hắn bảo 
tau ly hôn với vợ rồi mày ạ
Tôi cũng nâng ly chúc mừng bạn ly hôn thành công tốt đẹp

Hai năm sau nàng thành vợ tôi
Hắn tới chúc mừng tôi kết hôn thành công rực rỡ

Hai năm sau nữa tôi và vợ tôi ly hôn 
Hắn lại tới chúc mừng tôi ly hôn thành công mỹ mãn

Nàng tái hôn với hắn và tôi lại chúc mừng
Tình bạn chúng tôi không bao giờ phai nhạt.
bởi con hắn con tôi đều là con của nàng.

 
Mar 14.19

* Ảnh báo Phụ Nữ & Gia ĐÌnh 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Hàn Chung