Trang chính » Đã Phát Hành, Kệ Sách eBook Email bài này

VÒNG ĐAI XANH

VÒNG ĐAI XANH VÒNG ĐAI XANH
tiểu thuyết của Ngô Thế Vinh

Trong không khí sôi sục của sự kiện “bô xít” ở Tây nguyên Trung phần Việt Nam hiện nay, Vòng Đai Xanh đưa ra cái nhìn nhân bản của một người lính Việt Nam Cộng Hòa 40 mươi năm về trước, ngay trong một giai đoạn dầu sôi lửa bỏng của chiến tranh.

bài đã đăng của Ngô Thế Vinh

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)