- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

hiện-thực-hiển-nhiên

 

 

 

Anh nào có thể đọc xong
dù mươi dòng
truyện nhỏ nghe tên đã muốn nằm lăn
Giấc ngủ trưa thứ ba*

Đoạn dẫn người ta ngỏ bày sinh sự
lão trượng đâu có khua hoài hiện-thực-huyền-ảo đinh ba
mà đại đao tâm-lý-hiện-thực
múa

Anh sao có lòng đọc tiếp
hiển nhiên
nhớ em thèm sắp chết

Márquez
Márquez
lão viết
bằng tình thực gái trai thân tộc mộng mị đực cái hoang cuồng
[nhưng trong cả bầy bướm chẳng con đực nào được dương vật hóa!]
theo lưỡi Nam Mỹ một bà già
sinh ra má
của lão
hiển nhiên

Chết là hết
[bài thơ này
 
Anh sống lại và thơ cùng em
những gì bình thường kế tiếp
ngoài tình Trăm năm cô đơn*]

 

Vancouver 6.03.2019
————-
(*) Hai sáng tác của nhà văn Colombia G.G. Márquez; tác phẩm đầu có thể xem tại damau.org 6.03.2019. Bài thơ này xin được như lời cảm tạ ba dịch giả Vũ Thành Sơn, Hoàng Chính, Nguyễn Văn Sâm của ba bản dịch tiếng Việt từ thiên truyện ngắn “Tuesday Siesta.”

bài đã đăng của Đỗ Quyên