- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Đồng Chí Giống Phù Đổng Thiên Vương

(Trích Trước Khi Thơ Qua Đời)

 

 

 

Mỗi người Việt, mỗi Phù Đổng Thiên Vương. Sinh ra nằm câm lặng. Chờ một hôm nhảy lên ngựa sắt. Khạc lửa. Bay lên trời.

Lạ thật! Sao không ở lại quê nhà giết giặc? Giặc trong giặc ngoài lúc nào chẳng có?

“Này anh đồng chí

Người bạn pháo binh…

Anh rót cho khéo nhé!“*

Rót trúng những nơi Trung Quốc xâm lăng.

Trúng đặc khu 99 năm trước khi trở thành 9999…

Trúng lưỡi bò liếm mòn sóng biển Đông.

“Anh rót cho khéo nhé!”*

Kẻo trật những kẻ đang thu hẹp quê hương, dời cột biên giới, còng lưng giống phu dời mộ. Che mặt không phải vì hôi, vì sợ người khác biết.

Anh rót cho khéo, kẻo nhầm mồ mả tổ tiên.

 

Này đồng chí giống Lê Lợi,

Này đồng chí giống Hai Bà Trưng,

Này đồng chí giống Hồ Chí Minh,

Này đồng chí giống Võ Thị Sáu,

Này đồng chí giống Nguyễn Thị Định,

Này đồng chí giống Võ Nguyên Giáp,

Này các đồng chí giống Phù Đổng Thiên Vương,

“Đã đến giờ chưa nhỉ?”*

Sao giặc chưa tan tành?

“Anh rót cho khéo nhé!

Không lại nhầm “*

Việt Nam.

 

 

(*) Vay lời thơ “Nhà Tôi” của Yên Thao

bài đã đăng của Ngu Yên