- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Vẽ hộ em nét mày

Em mở lòng kinh thánh
Chàng đến xông hương trầm
Em tặng đóa sen hồng
Chàng ép vào kinh phật

Ngày rằm chàng nằm đất
Gối đầu kinh liên hoa
Chủ nhật em đi lễ
Môi thơm lời thánh ca

Chúa nghiêng mình thánh giá
Ôm em gần vết thương
Phật vẩy nước cành dương
Cho chàng đời an lạc

Trên gác chuông vời vợi
Em giấu trái tim ngoan
Chàng qua cửa tam quan
Viết tặng em bài kệ

Thôi hãy ngồi xuống đây
Ngắm đường ngôi em rẽ
Vẽ hộ em nét mày
Ta chia đời dâu bể

Chúa Phật đều từ tâm
Tình yêu như tín ngưỡng
Hãy rót vào đời nhau
Nước sông hằng vô lượng.

bài đã đăng của Trần Mộng Tú