- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Thời gian

Thời gian đưa tôi quay trở lại
bến đỗ, trở lại với những vũng
bùn nhơ nhớp của quá khứ, những
vũng bùn hiện nguyên hình sau bao

cơn địa chấn, bao biến đổi của
thời tiết, thời cuộc, thời vụ, thời
hạn… Những cuộc nhậu thâu đêm suốt
sáng, những cuộc nhậu bạc triệu với

những dịch vụ từ A – Z không
làm thay đổi được tên gọi của
những kỷ niệm, không làm thay đổi
được tên gọi của những con đường,

không làm thay đổi được tên gọi
của những thành phố, không làm thay
đổi được tên gọi của những sự
kiện… Rượu tràn trề… Nhạc tràn trề…

Nhưng những vodka rởm, dù được
nhái rất khéo vẫn không thể nào
thay thế được những vodka chính
hiệu, cũng như những Trịnh Công Sơn,

những Phạm Duy rởm, dù được trình
diễn hay như thật vẫn không thể
nào thay thế được những Trịnh Công
Sơn, những Phạm Duy thật… Những vũng

bùn bao giờ cũng vẫn chỉ là
những vũng bùn, dù được sơn phết,
được che chắn khéo léo kiểu gì
thì một ngày nào đó dưới ảnh

hưởng của những cơn địa chấn, của
biến đổi thời tiết, thời cuộc, thời
vụ…, sớm muộn rồi cũng phải hiện
nguyên hình, như tôi bao giờ cũng

vẫn là tôi, cũng chỉ là tôi…

./.

Tháng 4 / 09

.

bài đã đăng của Nguyễn Hoài Phương