- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Mài Răng

(Trích Trước Khi Thơ Qua Đời)

 

 

 

Nị với ngộ không đồng nghĩa nị với tao.
Trái tim Bắc Kinh không giống trái tim Hà Nội, càng khác xa trái tim Sài Gòn.
Lãnh đạo Trung Quốc, lãnh đạo Việt Nam, không cùng dân tộc, không giống anh em, càng không phải vợ chồng. Chỉ tại sợ.
Chẳng lẽ bộ đội công an không còn ai anh hùng?
Nị với tao chắc chắn không sống chung như nị với ngộ.
Chẳng lẽ nị ăn hiếp tao suốt kiếp, đá đít bộp tai suốt đời?
Chẳng lẽ tao để nị ăn hiếp suốt đời, đá đít bộp tai suốt kiếp?
Không, tao sẽ cắn.
Tuy tay yếu, chân run, lưỡi cứng, nhưng tim tao nóng, trí tao mưu, hạ bộ tao sinh dòng giống. Tao sẽ cắn.
Đêm nị ngủ tao thức. Lúc nị nằm tao đi. Nị lo chiếm thế giới tao mài răng sắc bén. Nị hăm dọa, tao sẽ cắn.
Tao sẽ cắn.
Tao sẽ cắn.
Tao sẽ cắn.
Tao sẽ cắn.
Tao nhất định cắn.

 

 

 

.

bài đã đăng của Ngu Yên


2 Comments (Open | Close)

2 Comments To "Mài Răng"

#1 Comment By black raccoon On 10 March 2019 @ 6:35 pm

nhưng tim tao nóng, trí tao mưu, hạ bộ tao sinh dòng giống. Tao sẽ cắn. (NY)

Ha ha ha !

Làm nhớ tới Trạng Quỳnh dân gian VN, qua truyền thuyết đối đáp (văn học đối kháng) với người Tàu:

Sấm động Nam Bang (Tàu)
Vũ trừng Bắc Hải (Việt)

Chúc vui.
br.

#2 Comment By nguyen hoang nam On 11 March 2019 @ 12:52 am

tin đâu như sét đánh ngang
nhất định thắng chuyển sang nhất định cắn

gggggrrrrr wặp… wặpwẶP GGGGGRRRRRRRR