- Tạp Chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

dung tích của cái đầu

 

 

cái đầu chứa được gì
ngoài mẫu tự
tại sao tôi vẫn thèm nhét em vào
sự hỗn loạn đó
một cái đầu mà cho đến tuổi này
tôi vẫn không thể nào giữ được
một câu thơ

 

April 2, 2009

 

 

.

bài đã đăng của Lê An Thế