- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Leo núi ♦ Nỗi buồn sắc tộc ♦ Alum Rock ♦ Quạ và người

 

 

 

Leo núi

 

Bốn người bạn leo núi
Bốn đứa bé Qui Nhơn
Sau gần nửa thế kỷ

Những gốc sồi cổ thụ
Những lá phong đổi màu
Bốn mái đầu sương tuyết

Những đôi chân còn được
Nhờ ông trời còn thương
Thời gian như ma đuổi

 

 

Nỗi buồn sắc tộc

 

Người tù trưởng da đỏ
Ngồi nhìn dòng Snake
Lấp lánh vảy bạc

Người Thượng của Tây Nguyên
Cầm lá phong chín đỏ
Nhớ về đại ngàn

 

 

Alum Rock

 

Núi đồi khô cháy ngút tầm
Cỏ non đã mọc sau vài lần mưa
Hôm nay nắng đẹp giữa trưa
Ta đi vào núi núi vừa lên men

 

 

Quạ và người

 

Xứ này có nhiều quạ
Quạ sống chung với người
Nước tôi không thấy quạ
Quạ đã hoá thành người

 

 

11/2018 – 12/2018

bài đã đăng của Huỳnh Minh Lệ