- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Mặt trời trong căn phòng trống

clip_image002[1]

Sun in an Empty Room (Nắng Vào Phòng Trống), tranh Edward Hopper, 1963

   

Hắn bảo, bức tranh này là nội thân, là một biển trôi rộng lớn, một tự họa đi tìm người vẽ. Một không gian đã đầy, rồi mất; hay một khoảng trống đang chờ? Một căn phòng đầy nắng, và không gì khác; một căn phòng với nhiều kỷ niệm; một căn phòng một ngày nào đó rồi cũng sẽ không còn.

Nàng chỉ thấy một căn phòng không còn bàn ghế, sách vở, quần áo & tranh treo. Cũng không còn những lời yêu thương (& cay đắng) chưa nói hết. Những hạt nắng, đã bay hơn tám phút, qua một trăm năm mươi triệu cây số, ngừng nghỉ, nằm yên vuông vức trên tường, như chờ một thân người đến. Nàng đoán chừng, sau này có lẽ nàng cũng cần hơn tám phút để đi ngược dòng nắng.

  

vi lãng

bài đã đăng của vi lãng