Trang chính » Sách Mới Email bài này

Truyện Dài và Tập Truyện Ngắn Mới của Hoàng Chính

* Truyện dài: Lời nguyền ở thế giới bên kia

https://amzn.to/2Fc2RmI

Lời Nguyền Ở Thế Giới Bên Kia_FRONT_COVER

* Tập truyện: Và không ngày nào tôi thấy hình tôi

https://amzn.to/2QVuT7p

Và Không Ngày Nào Tôi Thấy Hình Tôi_COVER-1

Độc giả có thể mua sách từ tác giả: hoangchinh2005@gmail.com

hoặc từ amazon.com qua link:

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)