- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Giấc mơ đà điểu

 

VL-BurntTree2

ảnh: Burnt Trees 2 (VL – 2018)

 

 

 

vùng nâu đỏ lớn dần
trời mỗi ngày tối hơn & tối hơn.
cảm quan mới sẽ tái sinh: sẽ thấy
cái rỗng không, nếm

sự vắng mặt, ngửi
cái không có, biết
những gì không xảy ra
dọc phố nửa Tàu & những mái nhà

đỏ, nâu hoang phế. hắn đi tìm một bờ
sông cuối lòng đường. vài đà điểu
cao lớn hơn bụi cây
khô, mệt mỏi vươn vai

dọn lại túi ba lô, hai chai rượu
uống nửa chừng quyển sách cũ
bên kia đường, điểm đến
chẳng ai biết, ngày mai

hắn không còn đây nữa
niềm phiền tưởng của hắn
chả liên quan gì đến tôi:
tôi không đi tìm bờ sông

chẳng màng phế sử
cũng không
thấy đà điểu
trong giấc ngủ

 
th1, 2019

 

 

 

.

bài đã đăng của vi lãng