Trang chính » Hình bìa nghệ thuật của Da Màu, Thư Tòa Soạn Email bài này

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 14-20/1/2019: chủ đề Chúng Ta Là Art

 

 

the brass quarter
The Brass Quarter
(Tứ Tấu Giàn Kèn Đồng) – Điêu khắc của Lucienne Cornet- Quebec, Canada

Một tác phẩm nghệ thuật luôn cần có sự tham dự của người thưởng ngoạn. Và người thưởng ngoạn, không chỉ nhìn ngắm, mà còn có thể thưởng thức bằng mọi giác quan, bằng chính thân thể, và qua đối thoại với tác phẩm. Khi đó mỗi người thưởng ngoạn trở thành một phần hữu cơ đóng góp vào đời sống của tác phẩm.

Trong tinh thần Chúng Ta Là Art/We Are Art, mời quý vị cùng tham gia với Da Màu bằng cách gửi hình ảnh do quý vị chụp- chính mình hay một đối tượng khác- đang tương tác với một tác phẩm nghệ thuật.

Trong hình dưới đây Đàm Thuý Ngọc đã chụp một biên tập viên Da Màu khi đang “tương tác” với bầy thú dữ của Lucienne Cornet.

IMG_2690

 The Brass Quintet (Ngũ Tấu Giàn Kèn Đồng) hay Cứu Tôi Với – ảnh Đàm Thuý Ngọc

 

Biên khảo:
“Las Vegas 2019 Countdown”- Ký sự của Ngự ThuyếtLucienne Cornet
“Mary Oliver, Bạn Biết Mình Cần Phải Làm Gì” – nhận định/tưởng niệm của Nguyễn Đức Tùng

Sáng tác:
”Đuốc Gió”- truyện ngắn của Tru Sa
”Hoa Mai Không Nở”- truyện ngắn của Thu Phong

Dịch thuật:
”Một Vụ Treo Cổ”- truyện ngắn của George Orwell/Phạm Văn chuyển ngữ

Lucienne Cornet

Bài này không có phần bình luận.

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)