- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Thân mẫu nhà văn Phùng Nguyễn từ trần

Nhận được tin buồn

thân mẫu nhà văn Phùng Nguyễn

Cụ Phan Thị Đinh

Pháp danh Chúc Tín

vừa từ trần ngày 1 tháng 1 năm 2019

tại Fountain Valley, California, Hoa Kỳ

Hưởng thọ 91 tuổi

Ban biên tập Da Màu vô cùng thương tiếc và thành kính phân ưu cùng
chị Phương Lan Nguyễn, chị Lịch Wong, chị Christina Huệ Nguyễn Trần, anh John Tuấn Nguyễn, cùng toàn thể gia đình nhà văn Phùng Nguyễn.Chương Trình Tang Lễ và Thăm Viếng

Thứ bảy, ngày 12 tháng 1, 2019
tại Peek Family Funeral Home, Phòng số 3
7801 Bolsa Ave, Westminster, CA. 92683 – (714) 893-3525


8:00 sáng: Lễ Nhập Quan, Thọ Tang, và Cầu Siêu
9:30 sáng-12:30 trưa: Thăm Viếng
12:30 trưa: Lễ Cầu Siêu
1:30 trưa: Lễ Di Quan
2:30 trưa: Lễ An Táng