- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Đó cũng là một đại bi kịch

 

 

 

Làm thơ lục bát
giống như cho người ta
ăn đường phèn
những người bị tiểu đường
không bao giờ nếm
trừ khi đường tuột
xuống mức có thể nguy hại đến tánh mạng
lúc bị thất bại trong trường đời
bị thua bạc, bồ đá, vợ bỏ

Người lượng đường trong máu hơi cao
thì dùng rất dè sẻn
dù đường đen đường phổi đường thốt nốt truyền thống
hay đường hóa học cách tân
họ cũng liếc háy năm lần bảy lượt mới nhấm tí chút

Quái lạ! bọn thanh niên
nhất là thanh niên gái
khoái đường số một
uống cái gì cũng ngọt lịm
mà lại không khoái thơ lục bát

Đó là lý do
tôi giảm tốc độ làm thơ lục bát
bắt chước người lỡ ghiền
tập bỏ dần cái thú đau thương 
cà phê thuốc lá rượu mạnh gái gú
chẳng hạn
ngồi ngâm ông ổng thơ mình
không biết tôi có làm được điều đó không
chỉ sợ mình tái nghiện.
dù chưa cai nghiện bao giờ

Đó cũng là một đại bi kịch.

 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Hàn Chung