- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Đêm gió linh hồn về… ♦ Trong rừng cây du thủ

 

 

 

Đêm gió linh hồn về kể chuyện

 

Một nhà sư đốt đèn soi vào đêm
Cái bóng, nơi ngọn lửa đang cháy
Sau lưng chùa, khu rừng, mưa, và lá rụng
Một con ma ăn gió, nó khóc, tiếng chim cú mèo.

Một con tắc kè đẻ ra nhiều con tắc kè
Từ ngọn lửa, cái bóng và bản kinh đêm không cháy
Con ma ngồi chải tóc cho một con ma khác
Một bài thơ bị chính kẻ viết ra hiếp dâm đến chết
Để đổi lấy phép màu, cái bóng và bản kinh đêm không cháy.

Bài thơ giờ đã thành con tắc kè
Con tắc kè hiện diện khắp nơi
Đáy của đáy và đỉnh của đáy
Nơi những kẻ làm trò ảo thuật
Đã tạo ra ngọn lửa, bản kinh đêm không cháy
Trên thân thể bốn ngàn năm tuổi đang mục rữa . . .

 

 

 

Trong rừng cây du thủ

 

Tôi gọi tên hoa tần ô
Trên những viền bãi cát khoả chân người
Có chú chim ngày mưa bay về xóm củi
Hiu hắt một đời dưới gác chuông
Chú tiểu cõng trăng đi tìm mẹ
Con đường đầy lá cỏ gai
Trăng rớm máu trắng trên ổ nhện
Thiên đường phụt tắt dưới những khuôn mặt gầy.
Những bài hát trong mùa cổ điển
Đêm trầy xước một dấu nhìn linh chỉ
Con trùng mơ về vùng đất có nhiều hạt đậu
Tra vào hốc đá huyền sử một loài chim
Giấc mơ từ trứng sinh ra
Giống dân có khuôn mặt nước biển
Ăn những con sò thái cổ trên bãi cát dài
Săn đuổi những giống loài trong rừng cây du thủ . . .

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Quốc Toàn