- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Thơ Quỳnh – thơ Hoàng Xuân Sơn

 

  

HXS-ThoQuynh-Bia1

 

THƠ QUỲNH – HOÀNG XUÂN SƠN

Bìa: Đinh Cường – Trương Vũ
Trình bày: T.Vấn – Hà Nguyên Du

 

 

Cảm nhận và phản hồi từ bằng hữu:
*Duyên
*Duy Hân
*Đỗ Hồng Ngọc
*Nguyễn Thị Khánh Minh
*Phan Tấn Hải
*Trần Thị Nguyệt Mai
*T.Vấn
*Trần Vấn Lệ
*Vũ Hoàng Thư

 

Văn Học Mới phát hành trên Amazon.com.

 

HXS-ThoQuynh-Bia2

bài đã đăng của Hoàng Xuân Sơn