- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

giao hưởng thủ thiêm ♦ lục bát mùa thu ♦ ngủ

 

 

 

giao hưởng thủ thiêm

 
        bắp non mà nướng lửa lò
        đố ai ve được con đò thủ thiêm
        (Ca dao)

 
dân đen cũng tựa bắp non
nướng qua nướng lại cho giòn rồi xơi
lửa lò nóng quá trời ơi
đem dân mà nướng muôn đời khó quên
những tòa cao ốc mọc lên
dưới chân là những tiếng rên tiếng gào
một giàn hợp xướng tanh tao
ca nô ca kỹ ào ào kiếm ăn

 
12.10.2018

 

 

 

lục bát mùa thu

 

từ khi ngắt nụ mùa thu
có ông nhạc sĩ giã từ núi non
thương người gái nhỏ hậu phương
bờ sông chết đuối chiến trường thối lui
toàn dân tiêu thổ lui cui
ngọn cờ trở gió biết chui chỗ nào
đồng thai đồng chủng đồng bào
đồng không mông quạnh ào ào mùa thu
 

15.10.2018

 

 

 

ngủ

 

ăn được ngủ được là tiên
tiền lương tiền bổng là tiền của dân
ăn ngủ là chuyện của quan
ngủ từ trong nước ngủ sang bên này
ngủ đêm rồi lại ngủ ngày
phận dân thì phải kéo cày nuôi quan
có gì mà phải oán than
đến khi đương chức chuyển sang từ trần
vẻ vang hai chữ nhân dân!

 
30.09.2018

 

 

 

.

bài đã đăng của Huỳnh Minh Lệ