- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

người. và việc

 

 

 

K núp

nấp.  hay núp
rõ ràng là ấp [trứng]
úp thúng voi
to đùng làm răng che được
trứng nở ra voi
con voi có vòi chúng bảo          ậy ậy.  của anh hùng  kờ núp
dựng cây khơ nia rồi châm lửa đốt
cháy phừng phừng
cỡ đuốc sống lê văn tám
giờ còn để râu làm răng nấ(ú)p đặng
ba lăng nhăng lăng miếu hôi rình
của

 

đọc

đọc ông vê tưởng bà về
bà mụ vườn ổ lót
tưng
tửng
từng tưng
có cái hay nhộn nhạo
răng cỏ tu từ
ép xác trong chữ
nghệ thuật bắp nếp đè lên tranh
sét đánh thành thử
người con gái tẻ làm hai khuôn diện
diện đồ

 

nạn đói

7:00 giờ chấp nhận thức giấc nằm
nướng
ở địa vị củ khoai
mập mẩy năm này tháng nọ
ựa hơi
ai mớm cho bình minh nở toàn bông thẫm tối
thơ phú gì bụng sôi
ùng ục
lép kẹp nằm nướng mình
tội thằng cu không có cái
ăn

 

22 tháng 8 mười tám 

 

 

 

.

bài đã đăng của Hoàng Xuân Sơn