- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Yêu

 

 

 

yêu những trang giấy không có chữ
như một mặt hồ phẳng không nói gì hết
không ẩn giấu điều gì hết
không ai đào xới cho đến tận đáy để thấy
yêu những tâm hồn yên lặng không nói gì hết
chỉ yên lặng sôi sục trong nơi yên tĩnh
họa chăng vài con chim bay ngang tình cờ nhìn thấy
ghé lại hỏi han
rồi tung cánh vào mây trắng

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Nguyên Đán