- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Coi bộ màu đỏ như nhau

 

 

 

màu đỏ nhan nhản. quành. khắp
ảnh hưởng nét văn hoá. cách trị vì
băng rôn chéo phố cũng đỏ mùi kích hoạt xảo ngôn
nhưng gốc gác nó và trách nhiệm không tuỳ
dắt hiểu biết đi
nhưng chặn lại bên tường lửa
đẩy lên trần không gian khó hiểu, ma mị
lẩn quẩn mù mờ, hèn chi vỡ lẽ vô đạo
gần xích đạo mà phải kịch đóng băng
đỏ thuộc lòng mắt
đỏ hoặc lòng người
đỏ nhuộm bằng năm đếm mấy mươi
đến khó phân biệt là người hay dã thú
trong ậm ực, tự nhủ đất tôi hay đất người
nếu cứ như ngày chưa ngộ
coi bộ mây nước cơ đồ có khác chi
bên anh làm cái gì
bên tôi làm cái nấy
vì chung hít thở mấy khí trời
chưa kịp cuối tuần
cứ chiều hiệp nhậu đỏ trời
nhậu để vui hay để quên?
mình tay sai!

21/08/2018 

 

 

 

.

bài đã đăng của Viên Dung