- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Nhà thơ Lê Nghĩa Quang Tuấn (1964-2018)

 

 

Nhận được hung tin

nhà thơ Lê Nghĩa Quang Tuấn

qua đời ngày 16.08.2018
tại Bệnh viện Đại học Stanford, miền bắc bang California,

 

Ban biên tập Da Màu xin thành kính phân ưu
cùng hai người chị của văn hữu quá cố là nhà văn Lê Thị Huệ
nhà thơ Lê Thị Thấm Vân.

 

Xin cầu nguyện cho hương hồn nhà thơ Lê Nghĩa Quang Tuấn
sớm tiêu diêu nơi cõi vĩnh hằng.

 

 

 

.