- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

mắt ♦ viết lặng một hồi

 

 

 

mắt

 

thơ sáng láng trong cõi tối tăm
chóa đèn rắc chéo           
ngang
        X
một của nợ nào đó không tên
       ✔
       ✔
       ✔  
không thể nào có những giọt rơi đều
vẫn là                X
trên khoang tí tách
ngay cả rượu
bồn cầu chùm vảy mắt hắc ám
ngượng nghịu            nhướng
tra hột cườm
ồ không.  lệ thiệt
khi ngoài trời búng tay
nhín xong một cuộc tình

 

 

 

viết lặng một hồi

 

là khi không còn suy tưởng
cảm xúc như bến bờ khô
bức tranh lặng lẽ
bức bối ngày.       
không người dẫn chuyện
nhân vật A dưới mồ
B
đáy lợn cợn
một tợp nước đắng
bụi lầm
và tóc bệt
        lơ mơ
dòng chảy
con sâu cuốn chiếu ngoài trời
vòng quay tiếp tục
chợt ngừng lại phút giây
đậm đặc
giản đơn như bình hoa
không bao giờ với tới

 
26/27 tháng 8 – 13
[ nghĩ tới Hoàng
    chợt nghe gió Than Uyên lem luốc ]

 

 

 

.

bài đã đăng của Hoàng Xuân Sơn