Trang chính » Thư Tòa Soạn Email bài này

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 16-22/07/2018: hoạ sĩ Đỗ Lê Minh


Đỗ Lê Minh  Hoa rừng

Biên kháo:
Lược Thuật và Luận Giảng Tác Phẩm Nguồn Gốc Chủng Loại- Chương 5- nghiên cứu của Nguyễn Nhân Trí

Sáng tác:
Trưa Tới Xế Chiều”- truyện ngắn của Nguyễn Đạt
”Đâu Đó Trong Đời”- tuỳ bút của Trần Nguyên Đán
”Tản Văn” của Sơn Ca

Dịch thuật:
”Chim Lặn”- truyện ngắn của Haruki Murakami/ Hoàng Long chuyển ngữ“Hoa Rừng”- 24”x18”- Acrylic trên giấy- Hoạ Sĩ Đỗ Lê Minh
Triển lãm “Vietnamese Art: An Overview” tại California State University, Fullerton (xem Đó Đây)

Thông Báo: Triển lãm tranh sơn dầu của hoạ sĩ Nguyễn Đình Thuần tại Việt Báo Gallery vào cuối tuần từ 10:00-6:00. Lễ khai mạc: 11:00 sáng thứ sáu, ngày 20 tháng 7, 2018

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)