- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Giao phối

 

 

 

Hãy mút từng con sóng như mút
dâm thủy của đất đai màu mỡ
và giao phối với từng con ốc
làm những đường biên nhảy số, lật đổ tới vô cùng.
Hãy nắm chặt lấy những cù lao hổn hển bới đào nguyên thủy
rồi từ hư vô
Ngươi xóc lên sữa trắng của lời
và hú lên những ân điển của khoái lạc
chạy dọc xương sống vũ trụ
băng qua những vì sao – là những ô cửa
lấp lánh của một khu thanh lâu cũ kỹ.

 

 

 

.

bài đã đăng của Lê Trinh