- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Nam Dao: Trăng Nguyên Sơ

trangnguyenso Trăng Nguyên Sơ
tiểu thuyết của Nam Dao

… kết hợp với thể cổ điển phóng sự, chưởng Kim Dung, một món lẩu đủ yếu tố "hậu hiện đại"
có thể gây sốc cho người đọc.
nhà xuất bản Lao Động in ấn, phân phối và thu hồi tại VN 2008

bài đã đăng của Nam Dao