Trang chính » Thư Tòa Soạn Email bài này

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 4-20/6/2018: nghệ sĩ Lê Quang Đỉnh

    

   


   IMG_3894   IMG_3893 (5)

Crossing The Farther Shore (Vượt Bến Bờ Kia) 2014-  Lê Quang Đỉnh. Tác Phẩm Sắp Đặt gồm ảnh đen trắng và ảnh màu, dây, băng dán/ không gian triển lãm thay đổi theo bối cảnh. Lê Quang Đỉnh sưu tầm trong nhiều năm từ những tiệm bán đồ cổ và đồ cũ ở Việt Nam những bức ảnh chụp tại miền Nam Việt Nam trong giai đoạn 1940-1980 . Theo anh, đây là cách lưu trữ tư liệu và sử liệu quan trọng- đặc biệt về đời sống của dân miền Nam vì lịch sử&quá khứ của họ đã bị chính quyền cộng sản bôi xoá sau 1975. Tác phẩm này mượn của Shoshana Wayne Gallery và trưng bày tại triển lãm VIỆT STORIES-RECOLLECTIONS & REGENERATIONS (Câu Chuyện Việt- Hồi Tưởng và Hồi Sinh) tại Thư Viện Richard Nixon từ tháng 2-tháng 5, 2018. Đây là một dự án do Đại Học UCI thực hiện. Xem thêm: http://sites.uci.edu/vaohp/events-vietnamesefocus/exhibition-nixon-museum/

Sáng tác:
”Người Khách Đêm Khuya”- truyện ngắn của Nguyễn Đạt
”Lẩn Thẩn Chuyện Saigon [3]- Tiếu Ngạo Café- tuỳ bút của Mai Xuân Vỹ
”Biển San Hô”- truyện vừa 7 kỳ của Trần Vũ

Biên Khảo:
”Vùng Thổ Ngơi Phong Nhiêu”- giới thiệu tác phẩm Những Màu Âm Xô Giạt của Huy Tưởng- Nguyễn Tiên Hoàng thực hiện
“Đọc Buổi Sáng Phủ Định”- giới thiệu tác phẩm/nhận định của vi lãng

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)