- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Tĩnh mịch trưa

 

MaiChau-BurntTrees 2

ảnh: Burnt Trees.2

 

 

 

Mở mắt giữa trưa
Chợt nghe đời yên lạ
Không một tiếng hót trên cành

Gió không buồn qua lá
Trẻ cạnh nhà chẳng còn đùa chạy
Sóng từ xa hình như đã mệt

Biển bên ngoài không còn là biển
Mặt trời đã đi trốn
Trăng sao sáng hơn tất cả những đêm qua

Tay với nhưng không tìm thấy
Mắt trầm vào cõi u minh
Một vừng sáng ánh lên trên trán

Hình như tôi đã quên
Một thời tôi đã trẻ
Một thời tôi nguyên vẹn

Một thời người ở đó
Một lời qua hơi thở
Một đời mình bỏ rơi

Như đời đi chưa thấu
Như sống ở lưng chừng
Như cuối chẳng bao giờ

 
5/2018

 

 

 

.

bài đã đăng của vi lãng