- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

trừu tượng ♦ cầu vồng

 

 

 

trừu tượng

 

Tôi không nghĩ chữ là điều trừu tượng
chữ có thể là tôi

cố cắt chữ ra
thì cái tôi
biến mất

điều gì tôi tìm bắt
điều gì tôi mất hàng ngày
điều gì tôi gởi đến thơ
điều gì xác thịt nhất
hình như
đều trừu tượng.

 

 

 

cầu vồng

 

Cây cầu vồng chỉ ra điều hạnh phúc
là không thuộc vào ai

điều hạnh phúc khi leo lên được cầu vồng
thì tôi thành trừu tượng

và 
    không 
            bao 
                giờ
                     muốn
                             xuống

 
04- 2018

 

 

 

.

bài đã đăng của Lê An Thế