- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

CÁO PHÓ của gia đình Duy Lam Nguyễn Kim Tuấn

CÁO PHÓ

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc,

qúy thông gia cùng qúy bạn hữu gần xa

Vợ, Mẹ, Bà Ngoại của chúng tôi là:

DUY LAM NGUYỄN KIM TUẤN

Nhũ danh CHU THỊ THỊNH

Đã từ trần ngày 25 tháng 4 năm 2018
(nhằm ngày 10 tháng 3 năm Mậu Tuất)
Tại Fairfax, Virginia, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 85 tuổi

 

Linh cữu được quàn taị:

Fairfax Memorial Funeral Home
Địa Chỉ: 9902 Braddock Rd, Fairfax, VA 22032
Điện Thoại: (703) 425-9702

Tang Lễ được cử hành vào ngày Thứ Ba, 1 tháng 5 năm 2018
(nhằm ngày 16 tháng 3 năm Mậu Tuất)
Thăm viếng: từ 11 giờ sáng đến 1 giờ trưa

Lễ cầu siêu và di quan: từ 2 giờ đến 3 giờ chiều

Hỏa táng: lúc 3 giờ chiều tại Fairfax Memorial Funeral Home

TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO

Chồng: Duy Lam Nguyễn Kim Tuấn

Trưởng Nữ: Nguyễn Phương Lan, chồng Trần Đình Hào và con Trần Đình Vĩnh Giang, Trần Nguyễn Thiên Khôi
Thứ Nữ: Lan Anh Nokham, chồng James Sisaleum Nokham
Thứ Nữ: Nguyễn Anh Phương, chồng Vĩnh Lân và con Nguyễn Công Phương Khanh, Nguyễn Công Phương Nhi

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG
XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU