Trang chính » Thư Tòa Soạn Email bài này

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 23-29/4/2018

Biên Khảo:
”Vì Sao Ý Kiến Quần Chúng Không Bao Giờ Sai”- Nhận định của Hồng Hoang
”Mỹ Chánh-Quảng Trị, Chặng Đường Ngút Ngàn Tử Khí”- Bút ký chiến tranh của Đoàn Kế Tường

Sáng Tác:
“Tết Mậu Thân Của Mẹ”- truyện ngắn Cung Tích Biền
”Không Văn Bản”- truyện ngắn Lê An Thế
”Magic Korea A 45”- truyện ngắn Trần Thị NgH.
”Tự Sự Của Chiếc Môi”- Chụp và Chép của Vương Ngọc Minh
”Tháng 4 Sương Mù”- Chụp và Chép của Như Quỳnh de Prelle

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)